Mitsubishi

MITSUBISHI

Carisma (+2001)
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 102
102 hp
130 hp
215 NM
250 NM
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 115
115 hp
142 hp
270 NM
320 NM
Colt
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
Mitsubishi Colt 1.5 D-ID 68
68 hp
94 hp
160 NM
200 NM
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 95
95 hp
125 hp
210 NM
255 NM
Grandis
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
Mitsubishi Grandis 2.0 DID-TD 136
136 hp
167 hp
310 NM
375 NM
Outlander
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 140
140 hp
174 hp
310 NM
375 NM
Mitsubishi Outlander 2.2 CRDI MT 156
156 hp
188 hp
310 NM
370 NM
Space Star
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 102
102 hp
130 hp
215 NM
250 NM
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 115
115 hp
142 hp
265 NM
320 NM